• ŚWIATŁO •
Stowarzyszenie na rzecz Rodziny

Strona w przygotowaniu


Zapraszamy wkrótce 


Stowarzyszenie na rzecz Rodziny "ŚWIATŁO" powstało w październiku 2017 r. z inicjatywy rodziców osób z niepełnosprawnością. Głównym celem jest niesienie różnorakich form pomocy rodzinom, w których są osoby z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną.  W tym zakresie współpracuje z placówkami obejmującymi swoim działaniem takie osoby oraz ze Stowarzyszeniem „Niepokonani”. Aktualnie liczy 22 członków.